Cutter GTxL

Cutter GTxL jest przeznaczony do rozkroju nakładów o wysokości do 2,5 cm, mierzonej po zadziałaniu systemu vacuum (sprasowaniu). Rozkrój odbywa się przy użyciu noża pionowego.

 • Ruch przenośnikowego stołu podawczego odbiera materiał ze stołu do lagowania na powierzchnię krojczą cuttera, następnie gotowe, wykrojone elementy podawane są na stół odbiorczy.
 • Dokładność.
 • GTxL wyposażony jest w system vacuum, który utrzymuje materiał w jednym miejscu podczas procesu rozkroju, zapewniając dokładność cięcia.
 • System SMARTbiteTM automatycznie kalkuluje każdy układ kroju w celu określenia maksymalnej ilości elementów, które mają zostać wycięte przy jak najmniejszej ilości przesuwów materiału, tak by zwiększyć produktywność urządzenia.
 • Wysoki zakres pionowego skoku noża oraz automatyczny system ostrzenia noża eliminują zjawisko występowania niedociętych włókien i nitek, zapewniając dokładność cięcia elementu od górnych do dolnych warstw nakładu.
 • Operator może z łatwością dostosować prędkość ruchu głowicy cuttera oraz częstotliwość oscylacji noża do rodzaju rozkrawanego materiału, maksymalizując produktywność cuttera.
 • Prostota i wygoda obsługi systemu sterowania.
 • System sterowania i kontroli C200 MT, zawiera intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika, który ułatwia obsługę oraz naukę. Zawiera pomoc online oraz wbudowaną diagnostykę. W sposób ciągły, w czasie rzeczywistym wyświetla graficznie parametry operacyjne, poziom vacuum oraz prędkość cięcia, dostarczając kompleksowego podglądu całego procesu rozkroju.
 • Przechowuje pliki z danymi parametrów cięcia w celu ponownego ich otwarcia, tak aby kolejne rozkroje mogły zostać wykonane w krótszym czasie przy ich wykorzystaniu.
 • Przy wykorzystaniu połączenia sieciowego możliwość bezpośrednio przesyłać pliki z systemów CAD do komputera sterującego cuttera.
 • Szybki zwrot inwestycji.
 • Na żądanie operatora system C200 MT generuje raporty dotyczące zarządzania czasem pracy. Raporty zawierają informacje na temat długości czasu pracy cuttera, ilości zatrzymanych operacji, średniej prędkości cięcia, całkowitych parametrów cięcia itp. Pozwala to na optymalizację kosztów procesu rozkroju.
 • Automatyzacja procesu rozkroju pozwala na wycięcie większej ilości elementów przy mniejszym nakładzie pracy.
 • GTxL został zaprojektowany z myślą o użyciu materiałów eksploatacyjnych o przedłużonej trwałości, co jest jednoznaczne ze zmniejszeniem bieżących kosztów pracy urządzenia.

Można dodatkowo wyposażyć cutter GTxL w:

 • układ przejezdności cuttera między kilkoma rzędami stołów do lagowania,
 • regulacje vacuum, chłodzenie noża strumieniem sprężonego powietrza, wiertło Wiertło o średnicy do 9,5 mm- do wykonania otworów w nakładzie.
Do pobrania